ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS D'EMMAGATZEMATGE

A continuació volem mostrar com finalment s'organitzen els nostres productes en un palet europeu per seguidament ser distribuits  a tots els nostres clients arreu de tot el territori

Tots els nostres productes envasats en garrafes de 5L es distribueixen en palets europeus de 4 pisos, amb 11 caixes per pis i 3 garrafes per caixa, elaborant un palet definitiu de 44 caixes i 132 ampolles.
 
Amb aquesta determinada organització, tenim disponibles els productes de:
-Lleixiu normal de 5L.
-Aigua destilada de 5L.
-Rentavaixelles superconcentrat de 5L.
-Lleixiu neutre de 5L.
-Hipoclorit de sodi de 5L.
-Salfumant de 5L.

Els nostres productes envasats en garrafes de 2L es distribueixen en palets europeus de 4 pisos, amb 11 caixes per pis i 6 garrafes per caixa, elaborant un palet definitiu de 44 caixes i 264 ampolles.

 

Amb aquesta determinada organització, tenim disponibles els productes de:

-Lleixiu normal de 2L.

-Aigua destilada de 2L.

-Lleixiu neutre de 2L.

-Dac Blau de 2L.

-Lleixiu perfumada de 2L.

-Activador del rentat de 2L.

Tots els nostres productes envasats en garrafes de 1L es distribueixen en palets europeus de 5 pisos, amb 9 caixes per pis i 15 garrafes per caixa, elaborant un palet definitiu de 45 caixes i 675 ampolles.

Amb aquesta determinada organització, tenim disponibles els productes de:

-Lleixiu normal de 1L.

-Aigua destilada de 1L.

-Lleixiu neutre de 1L.

-Rentavaixelles superconcentrat de 1L.

-Salfumant de 1L.

-Desembussador de 1L.

-Amoníac i Amoníac perfumat de 1L.

-Alcohol de cremar de 1L.

Tots els nostres productes envasats en garrafes de 5L es poden distribuir segons la voluntat del client en palets europeus formats per 87 garrafes a granel, sense

l´ús de caixes de cartró. 

Amb aquesta determinada organització, tenim disponibles els productes de:

-Lleixiu normal de 5L.

-Rentavaixelles super concentrat de 5L.

-Aigua destilada de 5L.

-Lleixiu neutre de 5L.

-Salfumant de 5L.

-Hipoclorit de sodi de 5L.